en blogg om frihet, kärlek och kapitalism.

?

Tanken

(Tack vare dem jag helst delar tanken med. Guds löfte i de troendes hamn, den kvinnliga kvinnan vid den dånande älven. Tillägnad alla de som redan vet.) Kan vi vara vi utan att jag är jag? Vill du ge upp…

Läs mer